Umsóknarferli

  • Styrkir eru auglýstir til úthlutunar einu sinn á ári og  og er umsóknum skilað inn rafrænt á heimasíðu atvinnumalkvenna.is þar sem ennfremur eru leiðbeiningar um útfyllingu.   Umsóknir eru metnar og afgreiddar af ráðgjafanefnd.
  • Ákvörðun um úthlutun mun liggja fyrir innan 8 vikna eftir að umsóknarfrestur er liðinn.
  • Að lokinni úthlutun er öllum umsækjendum sent bréf um ákvörðun nefndarinnar.
  • Styrkþegar frá helming styrks greiddan í kjölfar undirritunar samnings um styrkveitinguna.
  • Seinni helmingur styrks fæst greiddur við skil á skýrslu um verkefnið og framvísun afrits af reikningum vegna útlagðs kostnaðs innan árs frá því að styrkur er samþykktur.
  • Ef hvorki berst skýrsla né reikningur er styrkur afturkræfur.