Reglur vegna styrkveitinga

 • Styrkhæf verkefni skulu vera í meirihlutaeigu kvenna (amk 51%) og stjórnað af konum.
 • Verkefnið skal fela í sér atvinnusköpun á Íslandi til frambúðar.
 • Um nýnæmi skal vera að ræða, annaðhvort nýja vöru/þjónustu eða þróun vöru/þjónustu.
 • Kröfur eru gerðar um að viðskiptahugmynd sé vel útfærð, markmið skýr og leiðir að þeim vel útfærðar.
 • Verkáætlun skal vera vel útfærð og raunhæf og kostnaðar og tekjuáætlun vönduð, skýr og trúverðug.
 • Kröfur eru um að verkefnið skekki ekki samkeppnisstöðu á þeim markaði sem varan eða þjónustan er á.
 • Hámarksstyrkur er að jafnaði kr. 4.000.000 en ekki eru veittir lægri styrkir en kr. 600.000.
 • Athugið að aðeins er hægt er að sækja um styrk vegna helmings af kostnaði verkefnis og þvi þarf að sýna fram á eigið mótframlag í umsókn.
 • Heildarkostnaður verkefnis skal vera tvöfalt hærri en styrkupphæð nemur. Dæmi: Veittum styrk,  sem er kr. 500.000 að upphæð,  þarf að fylgja kostnaðaryfirlit upp að lágmarki 1.000.000. Leyfilegt er að telja 25% af heildarkostnaði sem framlag styrkhafa en útlagður kostnaður á að nema amk 75% af heildarkostnaði verkefnis. 
 • Veittir eru styrkir til gerðar viðskiptaáætlunar (600.000), áætlanagerðar, þróunarkostnaðar og markaðssetningar – sjá nánar í umsóknareyðublaði.
 • Ef fyrirtæki er nýstofnað en ekki komið í rekstur og/eða liggi trúverðug viðskiptaáætlun fyrir og viðkomandi að hefja rekstur er hægt er að sækja um styrk til að hrinda hugmynd í framkvæmd (launastyrkur fyrir viðkomandi styrkþega) Styrk má greiða í áföngum gegn skilum áfangaskýrslu og þarf að sýna fram á launaseðla þegar lokaskýrslu er skilað.  Skilyrði er að viðskiptaáætlun fylgi með í viðhengi. 
 • Ekki eru veittir styrkir til stærri fjárfestinga, rekstrarstyrkir né styrkir til framleiðslu.
 • Vakin er athygli á því að styrkir eru framtals- og skattskyldir og fá styrkhafar senda launamiða frá Vinnumálastofnun. Nauðsynlegt er að telja fram kostnað á móti styrkjum.
 • Ef sótt er um gerð viðskiptaáætlunar þarf eingöngu að fylla út lýsingu á viðskiptahugmynd, markmið og nýnæmi. Ennfremur þarf ekki að skila yfirliti yfir kostnað vegna þeirra né gildir reglan um helmings mótframlag. Fylla skal út sérstaka umsókn ef sótt er um gerð viðskiptaáætlunar. 
 • Taka ber fram að styrkirnir eru ekki ætlaðir opinberum félögum eða félagasamtökum.
 • Ekki eru veittir styrkir til tímabundinna verkefna svo sem bókaútgáfu, tónleika eða annara stakra verkefna. 
 • Ekki eru veittir styrkir til verkefna/verkþátta sem þegar hafa fengið styrki frá öðrum aðilum.
 • Við áskiljum okkur rétt til að afla upplýsinga um aðra opinbera styrki sem veittir hafa verið til styrkhafa.

Athygli er vakin á því að aðeins er tekið á móti umsóknum í gegnum umsóknarkerfið hér á heimasíðunni. Umsóknir sem berast í tölvupósti eru því ógildar.